• Campion Broker
    de asigurare si reasigurare

Polita facultative asigura cladirile cu destinate locuirii, impreuna cu bunurile mobile si imobile care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului.

Asiguratul, persoana fizica sau juridica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode sau alta calitate stabilita legal, trebuie sa aiba un interes patrimonial si anume:

RCA

1. Cladiri si alte constructii avand destinatte de locuinta: apartamente in blocuri, apartamente in vile, case, vile, cabane sau alte constructii destinate locuirii permanente sau temporare (case de vacanta).

2. Cladirea independenta cu destinatia de locuinta se asigura in integritatea ei constructiva, respectiv cu: fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, poduri, putul liftului..

3. Anexele si dependintele din gospodaria/locuinta Asiguratului: magazii, soproane, grajduri, garaje, saune, piscine exterioare, imprejmuiri, boxe, pivnite, camere de serviciu, etc., se pot asigura de regula numai impreuna cu cladirea cu destinatie locativa, cu acordul Asiguratorului si mentionarea acestora expresa in polita si/sau specificatia la polita de asigurare, precum si a sumei asigurate corespunzatoare fiecareia.

4. Instalatiile si echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare, care echipeaza si deservesc cladirile si constructiile, si care sunt situate in perimetrul asigurat, se considera ca fiind parte componenta a cladirii/constructiei.

5. Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare. In aceasta categorie sunt cuprinse: centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor, antena radio/ TV/Satelit, boiler, statie pompa – hidrofor, etc.).