• Campion Broker
    de asigurare si reasigurare
Istoric

Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, cu sediul in Ploiesti, Strada 1 Mai, numarul 2, judet Prahova, inregistrata la O.N.R.C. Prahova sub nr J29/2762/2004, C.U.I 17067935,telefon- 0731 13 13 13, e-mail- office@campionbroker.ro, in calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub nr.21809/17.01.2012, prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice care au calitatea de potențiali clienți, clienți sau persoane implicate în procesul încheierii unui contract de asigurare prin intermediul Campion Broker.

Societatea noastra este autorizata sa functioneze ca broker de asigurare-reasigurare, incepand cu data de 24/11/2005 in baza Deciziei Presedintelui CSA nr. 3963 din 23/11/2005 si este inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-324/24.11.2005.

Aceste informatii, pot fi verificate la sediul societatii din Ploiesti, Strada 1 Mai, numarul 2, tel 0731131313, pe site-ul societatii www.campionbroker.com, precum si pe pagina de internet la adresa www.asfromania.ro.

In conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, societatea noastra este imputernicita sa colecteze primele de asigurare si sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului.

In cazul in care aveti neclaritati, nelamuriri, nemultumiri sau sesizari legate de Contractele de Asigurare incheiate precum si eventuale reclamatii la adresa personalului societatii noastre prin intermediul caruia v-ati incheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactati telefonic la tel: 0731 13 13 13; fax 0344 101 533 sau e-mail la adresa: office@campionbroker.ro

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate, respectiv pentru a va oferi servicii de consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor, pentru ofertarea produselor de asigurare, intermedierea incheierii contractelor de asigurare, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, combaterea spalarii banilor, marketing direct – in situatiile in care ne-ati furnizat consimtamantul pentru acesta si in baza unui temei legal (ex. consimtamantul, executarea contractului, indeplinirea unei obligatii legale etc.).

DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a va oferi serviciile noastre datele dvs vor fi transmise :

- societatilor de asigurare partenere,

- autoritatilor publice in vederea indeplinirii unor obligatii legale,

- furnizorilor de servicii IT, de curierat, etc .

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Incepand cu data de 25.05.2018,a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date-GDPR.

Drepturile conferite de acest Regulament sunt :

- dreptul la informare;

- dreptul de acces la date;

- dreptul la rectificare;

- dreptul la stergerea datelor;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;

- dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii de Supraveghere Nationala a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

- dreptul de a retrage consimtamantul privind marketingul direct.

SCATEGORIILE DE DATE PERSONALE COLECTATE

In scopul oferirii serviciilor noastre colectam si prelucram date cu caracter personal, care vor diferi in functie de tipul contractului de asigurare care se va incheia prin intermediul nostru, respectiv:

- date identificare si de contact (nume si prenume, CNP, domiciliu, telefon, adresa de e-mail data nașterii, locul nașterii, cetăţenie,rezidenţă, naţionalitate, serie şi nr. CI/paşaport și data eliberării, emitentul, ocupaţia, locul de muncă / domeniul de activitate);

- date financiare (ex. tranzactii, conturi bancare);

- date privind starea de sanatate pe care le vom prelucra numai in baza consimtamantului dvs explicit.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Perioada stocarii datelor va fi determinata in functie de tipul de asigurare ofertat si/sau contract de asigurare incheiat, nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, acestea urmand a fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si respectand durata legala de arhivare .In situatia in care contractul de asigurare face obiectul unui litigiu, datele vor fi stocate pana la solutionarea definitiva a acestuia.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate sau pentru intrebari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal va puteti adresa printr-o cerere scrisa, datata si semnata astfel:

- la sediul Campion Broker de Asigurare si Reasigurare din Ploiesti, strada 1 Mai, numarul 2

- pe email la adresa dpo@campionbroker.ro

Va multumim!