DECLARAȚIA ADMINISTRATORULUI
S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.
PRIVIND POLITICA în DOMENIUL CALITĂŢII


Administratorul societății, în virtutea autorităţii şi responsabilităţii deţinute, defineşte politica în domeniul managementului calităţii şi hotărăşte că această politică este prioritară şi efectivă pentru domeniul:
“Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (intermediarilor de asigurări) în vânzarea, negocierea sau solicitarea de anuități și polițe de asigurare și reasigurare. Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor”.

Politica definită devine efectivă prin implementarea sistemului de management al calității (SMC), proiectat şi documentat în conformitate cu Standardul Internaţional SR EN ISO 9001:2015 în scopul:
• furnizării consecvente de servicii care îndeplinesc cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile și
• sporirii satisfacției clientului prin aplicarea eficace a SMC.

Prin promovarea abordării procesuale și gândirii bazată pe risc, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calității urmăreşte:
• conformarea cu cerințele obligatorii legale și reglementare privind calitatea;
• conformarea cu cerințele clienților, cât și cu cerințele altor părți interesate relevante la care organizația a subscris;
• îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității și a performanțelor privind calitatea, respectarea principiilor despăgubirii clientului.

Prezentul angajament reprezintă cadrul pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale calității.

Toți responsabilii de procese sunt responsabilizați să stabilească prezenta politică și obiectivele care o completează, să integreze sistemul de management al calității în procesele de afacere, să asigure resursele necesare pentru sistemul de management al calității și să atingă rezultatele planificate.

Mă angajez să sprijin rolurile relevante de management pentru demonstrarea leadership-ului în domeniile lor de responsabilitate precum și întregul personal, pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management al calității și atingerea rezultatelor planificate.

Administrator,
TATOMIRESCU OCTAVIAN
Data: 15.07.2020

DESCARCATI DECLARAȚIA ADMINISTRATORULUI
S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L. PRIVIND POLITICA în DOMENIUL CALITĂŢII